Femke Westra

Femke is sinds 2013 advocaat en gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Als advocaat fungeert zij veelal als sparringpartner en vraagbaak voor werkgevers, leidinggevenden, p&o/hrm medewerkers over alle voorkomende kwesties omtrent personeel. Zoals bijvoorbeeld vragen over ontslag, disfunctioneren, ziekte, reorganisaties, (het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden, de cao of geschillen met de ondernemingsraad. Ook begeleidt zij regelmatig werknemers, in het bijzonder (statutair) bestuurders, in conflicten met hun werkgever.

Femke is kundig en betrokken. Klanten weten wat zij aan haar hebben. Femke vindt goed persoonlijk contact met haar klanten erg belangrijk. Dit leidt niet alleen tot een plezierige samenwerking, maar ook tot de beste resultaten.

In 2018 heeft Femke de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond. Zij is lid van de landelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VAAN) en de noordelijke vereniging voor arbeidsrechtadvocaten (VNAA).

Femke heeft 8,5 jaar gewerkt bij een groot advocatenkantoor in het Noorden, waarna zij in 2022 de overstap heeft gemaakt naar EntzingerScheltinga.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is Femke ingeschreven op Arbeidsrecht.

Femke Westra