Over EntzingerScheltinga

EntzingerScheltinga is opgericht door Niek Entzinger en Simone Scheltinga.

Missie: EntzingerScheltinga brengt organisaties verder

Samen met onze klanten bepalen we een heldere strategie voor de meest uiteenlopende juridische uitdagingen. Op deze manier voorzien wij in praktische oplossingen op de juiste momenten. Wij staan voor heldere communicatie, oprechte betrokkenheid en korte lijnen. Daarnaast delen wij graag onze kennis, zodat wij duurzaam waarde toevoegen bij onze klanten.

Visie: Staat Dichtbij

Het juiste advies kan alleen tot stand komen bij een goede en persoonlijke klantrelatie. Op deze manier kunnen wij niet alleen efficiënt handelen op het moment dat het nodig is, maar kunnen we veel juridische uitdagingen voorkomen. Kort gezegd: EntzingerScheltinga staat dichtbij.

Geen derdengeldenrekening

EntzingerScheltinga beschikt niet over een derdengeldenrekening en ontvangt dus geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur (Voda). Wordt EntzingerScheltinga toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt zij ervoor dat de gelden conform artikel 6.19, eerste lid van Voda direct naar de rechthebbende worden overgemaakt.

Over EntzingerScheltinga