Sportrecht

Binnen de sport spelen er uiteenlopende juridische vragen en geschillen. EntzingerScheltinga kent de sport en kan u adviseren over diverse juridische geschillen binnen de sport.

Heeft u vragen op het gebied van het sportrecht? Neem dan contact op met EntzingerScheltinga.

Sportrecht

EntzingerScheltinga adviseert over

Het arbeidsrecht in de sport is veelal niet eenvoudig en duidelijk juridisch advies is daarom essentieel. Professionele sporters en trainers zijn veelal gebonden aan vereisten vanuit de nationale en internationale sportbonden. Daarnaast is vaak een cao van toepassing met specifieke regels. Voor onderhandelingen bij het aangaan van contracten of het beëindigen van contracten is specifieke kennis essentieel.

Amateurverenigingen werken veel met tijdelijke arbeidsovereenkomsten, oproepovereenkomsten of huren hun personeel in via een professionele organisatie. Over deze rechten en plichten bestaat al snel onduidelijkheid.

EntzingerScheltinga kent zowel de arbeidsrechtelijke regels voor verschillende professionele sporters als voor amateursporters, past deze toe en legt deze duidelijk uit.

Als een sporter of sportvereniging het reglement van de bond (bijvoorbeeld van de KNVB, KNLTB, KNWU) overtreedt dan kan er door (de tuchtcommissie van) de sportbond een maatregel worden opgelegd. Het kan zijn dat u of uw vereniging wordt geconfronteerd met een maatregel van een sportbond waar u het niet mee eens bent. EntzingerScheltinga heeft ervaring met het voeren van tuchtrechtelijke procedures bij bonden. Ook heeft zij ervaring met het aanvechten van besluiten van sportbonden bij de civiele rechter.

Voor een sporter en sportvereniging zijn sponsorcontracten belangrijk. Immers, daarmee is het mogelijk om de sport te beoefenen en in het geval van professionele sport, een carrière op te bouwen. Een goed sponsorcontract is essentieel. Wat is de bijdrage van de sponsor? Gaat het om sponsoring in geld of ook om het leveren van goederen of diensten? En wat gebeurt er als de prestaties niet worden behaald en de sponsor tussentijds wil stoppen met sponsoring? Hoe wordt nakoming van een sponsorcontract afgedwongen? Is er exclusiviteit voor de sponsor? Dit zijn enkele facetten van een sponsorovereenkomst, maar nog lang niet alle. Een onderhandeling over sponsorcontracten met kennis van zaken leidt tot het beste resultaat. EntzingerScheltinga heeft deze kennis.

EntzingerScheltinga | Staat Dichtbij

Sportrecht