Kennissessies

Kennissessies

EntzingerScheltinga organiseert minimaal twee keer per jaar kennissessies voor HR-adviseurs, leidinggevenden en directeuren waarbij in iedere sessie een ander onderwerp centraal staat.

Agenda

12 oktober 2023 - werkgeversaansprakelijkheid

Op 12 oktober 2023 organiseert EntzingerScheltinga in samenwerking met Vyvre Letselschade Advocaten een kennissessie over de aansprakelijkheid van de werkgever.

Eerdere kennissessies

Tijdens deze kennissessie stonden de recente ontwikkelingen op het gebied van ‘de zieke werknemer’ centraal. Aan bod kwamen onderwerpen als:

 • De re-integratieverplichtingen van de werkgever én de werknemer
 • De berekening van de loonwaarde
 • Hoe om te gaan met een “ziekmelding” na een functioneringsgesprek
 • Het ontslag van een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen

Deze kennissessie werd exclusief georganiseerd voor werkgevers in de uitzend- en detacheringsbranche.  Tijdens deze middag zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Kan een uitzendovereenkomst met uitzendbeding nu wel of niet eindigen tijdens ziekte?
 • Welke emolumenten vallen nu wel of niet onder de inlenersbeloning?
 • In hoeverre kan een werknemer anno 2023 nog gehouden worden aan een concurrentiebeding?
 • Hoe worden de wervings- en selectiekosten berekend?
 • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij een beginnend geschil tussen de inlener en de werknemer?

Tijdens deze kennissessie stonden de controlebevoegdheden van de werkgever centraal. Aan de hand van praktische voorbeelden zijn wij deze middag in gegaan op onderwerpen als:

 • De omvang van het instructierecht van de werkgever
 • De privacy van de werknemer en het verwerken van persoonsgegevens
 • Het laten uitvoeren van in- of extern onderzoek na bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag
 • Het verkrijgen van bewijs door het plaatsen van camera’s of door het opnemen van gesprekken

Tijdens de kennissessie zijn eerst de actualiteiten in het arbeidsrecht aan bod gekomen. Daarbij is gesproken over recente (wets)wijzigingen , maar uiteraard ook toekomstige (wets)wijzigingen. Onder meer de volgende onderwerpen zijn behandeld:

 • Is het nog toegestaan dat jouw werknemers roken onder het afdak?
 • Kan je een werknemer verbieden dat hij ook bij een concurrent gaat werken?
 • Welke mogelijkheden zijn er om werknemers te behouden voor jouw organisatie?
 • Kan je een werknemer houden aan een studiekostenbeding?

Het tweede deel van deze middag is gesproken over de arbeidsrechtelijke aspecten van Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag op de werkvloer. Hoe ga je hier als werkgever mee om? En wanneer is het een grond voor ontslag (op staande voet)?

Interesse in een 'inhouse'-kennissessie?

Regelmatig geeft het team van EntzingerScheltinga Advocaten ook intern kennissessies aan leidinggevenden of HR-afdelingen van bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld over de wijze waarop moet worden omgegaan met slecht functionerende werknemers, conflicten tussen collega’s of over de juridische aspecten bij een zieke werknemer. Heb je interesse in een dergelijke kennissessie of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp? Laat het ons weten.

EntzingerScheltinga | Staat Dichtbij

Arbeidsrecht