Kennissessies

Kennissessies

EntzingerScheltinga organiseert minimaal twee keer per jaar kennissessies voor HR-adviseurs, leidinggevenden en directeuren waarbij in iedere sessie een ander onderwerp centraal staat.

Agenda

23 mei 2024 - kennissessie detachering

Wil je op de hoogte zijn van de actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht in de uitzend- en detacheringsbranche? Op donderdagmiddag 23 mei 2024 praten de advocaten van EntzingerScheltinga Arbeidsrechtadvocaten je daarover bij!

We organiseren deze kennissessie exclusief voor werkgevers die personeel uitzenden en/of detacheren. We zullen deze middag onder andere de volgende onderwerpen bespreken:

 • relevante rechtspraak op het gebied van uitzenden/detacheren;
 • het ter beschikking stellen van zelfstandigen, en de mogelijke risico’s daarvan;
 • (mogelijke) wetswijzigingen, zoals het toelatingsstelsel.

Dat doen we niet alleen door het geven van een overzicht van de wet- en regelgeving, maar ook aan de hand van vragen uit de praktijk.

Na het volgen van deze kennissessie ben je op de hoogte van wet- en regelgeving en van de meest recente ontwikkelingen.

Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers zodat zich twee deelnemers per bedrijf kunnen aanmelden en vragen van deelnemers afdoende aan bod kunnen komen. De kosten voor deelname bedragen € 50,- per persoon.

10 oktober 2024 - kennissessie actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen

14 november 2024 - kennissessie sportrecht

Eerdere kennissessies

Tijdens deze kennissessie stonden de recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht centraal. Aan bod kwamen onderwerpen als:

 • relevante rechtspraak over scholingskosten;
 • de ontwikkelingen rondom grensoverschrijdend gedrag in combinatie met een cultuuronderzoek en verwijtbaar gedrag op de werkvloer;
 • (mogelijke) wetswijzigingen, zoals over het concurrentiebeding.

Tijdens deze kennissessie, die in samenwerking met Vyvre Letselschade Advocaten werd georganiseerd, stond de aansprakelijkheid van de werkgever centraal. Aan de hand van praktische voorbeelden zijn onder andere de volgende vragen behandeld:

 • Wanneer is een werkgever aansprakelijk?
 • Hoe kan je als werkgever voorkomen dat je aansprakelijk bent?
 • Hoe ver gaat de zorgplicht van een werkgever?
 • Wat moet je doen na een bedrijfsongeval?
 • Wat zijn de mogelijkheden van een werkgever om loonkosten te verhalen?
 • Wat is de rol van de arbeidsinspectie?

Tijdens deze kennissessie stonden de recente ontwikkelingen op het gebied van ‘de zieke werknemer’ centraal. Aan bod kwamen onderwerpen als:

 • De re-integratieverplichtingen van de werkgever én de werknemer
 • De berekening van de loonwaarde
 • Hoe om te gaan met een “ziekmelding” na een functioneringsgesprek
 • Het ontslag van een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen

Deze kennissessie werd exclusief georganiseerd voor werkgevers in de uitzend- en detacheringsbranche.  Tijdens deze middag zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Kan een uitzendovereenkomst met uitzendbeding nu wel of niet eindigen tijdens ziekte?
 • Welke emolumenten vallen nu wel of niet onder de inlenersbeloning?
 • In hoeverre kan een werknemer anno 2023 nog gehouden worden aan een concurrentiebeding?
 • Hoe worden de wervings- en selectiekosten berekend?
 • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij een beginnend geschil tussen de inlener en de werknemer?

Tijdens deze kennissessie stonden de controlebevoegdheden van de werkgever centraal. Aan de hand van praktische voorbeelden zijn wij deze middag in gegaan op onderwerpen als:

 • De omvang van het instructierecht van de werkgever
 • De privacy van de werknemer en het verwerken van persoonsgegevens
 • Het laten uitvoeren van in- of extern onderzoek na bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag
 • Het verkrijgen van bewijs door het plaatsen van camera’s of door het opnemen van gesprekken

Tijdens de kennissessie zijn eerst de actualiteiten in het arbeidsrecht aan bod gekomen. Daarbij is gesproken over recente (wets)wijzigingen , maar uiteraard ook toekomstige (wets)wijzigingen. Onder meer de volgende onderwerpen zijn behandeld:

 • Is het nog toegestaan dat jouw werknemers roken onder het afdak?
 • Kan je een werknemer verbieden dat hij ook bij een concurrent gaat werken?
 • Welke mogelijkheden zijn er om werknemers te behouden voor jouw organisatie?
 • Kan je een werknemer houden aan een studiekostenbeding?

Het tweede deel van deze middag is gesproken over de arbeidsrechtelijke aspecten van Grensoverschrijdend (seksueel) gedrag op de werkvloer. Hoe ga je hier als werkgever mee om? En wanneer is het een grond voor ontslag (op staande voet)?

Interesse in een 'inhouse'-kennissessie?

Regelmatig geeft het team van EntzingerScheltinga Advocaten ook intern kennissessies aan leidinggevenden of HR-afdelingen van bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld over de wijze waarop moet worden omgegaan met slecht functionerende werknemers, conflicten tussen collega’s of over de juridische aspecten bij een zieke werknemer. Heb je interesse in een dergelijke kennissessie of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp? Laat het ons weten.

EntzingerScheltinga | Staat Dichtbij

Arbeidsrecht