Sociaal Zekerheidsrecht

In het geval een werknemer geen inkomen uit arbeid heeft, kan hij mogelijk een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel. Dit stelsel is gericht op het verzekeren van inkomen van een werknemer die geen baan heeft.

Heeft u vragen op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht? Neem contact op met EntzingerScheltinga.

Arbeidsrecht

EntzingerScheltinga adviseert over

Denk hierbij aan uitkeringen zoals een werkloosheids- en ziekte-, bijstands- en WIA-uitkering. Aan het verkrijgen van een dergelijke uitkering is een aantal (strikte) voorwaarden verbonden. EntzingerScheltinga is gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht. Zij beoordeelt met enige regelmaat of het UWV een rechtsgeldig besluit heeft genomen en onderneemt actie indien dat nodig is.

Wanneer een werkgever onverhoopt een loonsanctie krijgt opgelegd, waardoor de werkgever na twee jaar loondoorbetaling nog eens 52 weken het loon bij ziekte moet doorbetalen en daarnaast verantwoordelijk is voor re-integratie, beoordeelt EntzingerScheltinga of het UWV in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Nog liever denkt EntzingerScheltinga mee in het re-integratietraject, juist om een loonsanctie te voorkomen en aan te sturen op een bevredigend resultaat van het re-integratietraject.

EntzingerScheltinga | Staat Dichtbij

Sociaal Zekerheidsrecht