Ontslag voor werknemer van woningcorporatie wegens nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

Het komt regelmatig voor dat een werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten heeft bij verschillende werkgevers. Dat kan ook het geval zijn bij werknemers van woningcorporaties. Is een werknemer verplicht om dit te melden aan de woningcorporatie? En wat als blijkt dat een werknemer tijdens ziekte wel ergens anders werkt? Is dit reden voor een ontslag op staande voet?

Verbod op nevenwerkzaamheden in de cao Woondiensten

Iedere werknemer van een woningcorporatie is naast de arbeidsovereenkomst gebonden aan de verplichtingen zoals genoemd in de cao Woondiensten. In artikel 2.5 van de cao is bepaald dat het de werknemer niet is toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de woningcorporatie ergens anders werkzaamheden te verrichten. Dit wordt een verbod op nevenwerkzaamheden genoemd.

Uitspraak gerechtshof Den Haag 30 november 2021

Dit verbod op nevenwerkzaamheden in de cao Woondiensten stond centraal in de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 30 november 2021.

Wat speelde er? Een werknemer was sinds 2017 fulltime in dienst bij een woningcorporatie. In oktober 2019 meldt de werknemer zich volledig ziek. In de zomer van 2020 komt de woningcorporatie erachter dat de werknemer tijdens zijn ziekte wel werkzaamheden verricht bij twee andere woningcorporaties. De werknemer blijkt met deze woningcorporaties ook een arbeidsovereenkomst te hebben voor 32 uur en 36 uur per week. De woningcorporatie ontslaat de werknemer daarom op staande voet. De werknemer vecht zijn ontslag aan.

Het hof oordeelt – net als de kantonrechter – dat de woningcorporatie de werknemer terecht op staande voet heeft ontslagen. Volgens het hof is het evident dat het naast elkaar verrichten van twee of meer (vrijwel) volledige functies gevolgen kan hebben voor (de inzetbaarheid van) de betrokken werknemer en de kwaliteit van het werk, zodat een werkgever er groot belang bij heeft dat een werknemer daar niet, en zeker niet zonder toestemming van de werkgever toe overgaat. Op grond van de cao Woondiensten was het de werknemer bovendien ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de woningcorporatie ergens anders werkzaamheden te verrichten. Deze toestemming had de werknemer niet gevraagd.

Advies EntzingerScheltinga

Een ontslag op staande voet is naar onze mening gerechtvaardigd op het moment dat een zieke werknemer van een woningcorporatie niet de op grond van de cao Woondiensten vereiste toestemming heeft gevraagd aan zijn werkgever om ergens anders werkzaamheden te verrichten.

Wij kunnen ons voorstellen dat als u deze toestemming wel heeft gegeven u als woningcorporatie wil dat de werknemer deze werkzaamheden tijdens ziekte staakt indien dit zijn genezing en/of re-integratie belemmert. Ook hierover kunt u afspraken maken met uw werknemer. Zo kunt u aan het geven van  toestemming voor het verrichten van nevenwerkzaamheden voorwaarden verbinden en afspreken dat in het geval van ziekte de re-integratie bij de woningcorporatie voorrang geniet ten opzichte van de andere werkzaamheden. Ook kunt u de bedrijfsarts vragen om te oordelen of de andere werkzaamheden de re-integratie belemmeren. 

Vragen?

Heeft u vragen over het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens ziekte door een werknemer of welke voorwaarden u hieraan kunt verbinden? Wij helpen u graag. Ook voor al uw andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht, kunt u ons raadplegen.

Auteur: Niek Entzinger
Niek Entzinger

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd