Wat is de waarde van een deskundigenoordeel van het UWV?

Op 10 november 2021 heeft de rechtbank Amsterdam in een uitspraak het UWV op de vingers getikt wegens een onzorgvuldig deskundigenoordeel. Het UWV dient € 70.000,– aan de werkgever te vergoeden. Alhoewel rechters daaraan niet gebonden zijn, nemen zij het deskundigenoordeel vaak wel tot uitgangspunt. Hierdoor wordt het advies van de bedrijfsarts veelal overruled door het deskundigenoordeel van het UWV. Wat is nu eigenlijk de waarde van een deskundigenoordeel?

Het deskundigenoordeel van het UWV

Wanneer de re-integratie van een zieke werknemer vastloopt of als de werkgever tussentijds getoetst wil hebben of de re-integratieverplichtingen voldoende zijn, kan hiervoor een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV. Het oordeel wordt afgegeven door een bij het UWV werkzame arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts.

Deskundigenoordelen kunnen vanwege verschillende redenen worden aangevraagd door zowel een werkgever als een werknemer Het kan gaan over de vraag of de werknemer of werkgever voldoende doet in het kader van de re-integratie, maar ook of het aangeboden werk naar het oordeel van het UWV passend is. In een aantal gevallen is het zelfs vereist om een deskundigenoordeel aan te vragen zoals bij een loonvordering bij ziekte of bij een procedure ter beëindiging van een dienstverband wegens schending van re-integratieverplichtingen door de werknemer.

Op basis van de wet dient een deskundigenoordeel te voldoen aan wettelijke vereisten. De deskundige moet bijvoorbeeld onpartijdig onderzoek verrichten en dus zowel de werkgever als werknemer horen.

Stel een werkgever krijgt een gebrekkig deskundigenoordeel van het UWV die niet voldoet aan de vereisten. Is er dan een mogelijkheid om het UWV aansprakelijk te stellen op basis van onrechtmatige daad om zo de geleden schade te vorderen?

Uitspraak rechtbank Amsterdam 10 november 2021

De feiten

In deze zaak vermoedt de werkgever, ING Bank, dat één van haar arbeidsongeschikte werknemers een alcoholverslaving heeft. De werkgever meent dat de werknemer onvoldoende doet om de re-integratie te bevorderen en wil op enig moment de arbeidsovereenkomst ontbinden. Zij vraagt het UWV daarover te oordelen, om met dat oordeel de rechter ervan te overtuigen dat de werknemer zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie schendt.

In deze zaak oordeelde het UWV dat de re-integratie-inspanningen van de werknemer voldoende waren. Er was echter geen verzekeringsarts geraadpleegd door de arbeidsdeskundige en de arbeidsdeskundige had ten onrechte zelfstandig een oordeel gegeven over de (medische) belastbaarheid van de werknemer. Dat is niet de expertise van een arbeidsdeskundige.

De werkgever dient hierover een klacht in bij het UWV. Deze klacht is volgens de klachtenambassadeur terecht. De werkgever stelt vervolgens het UWV aansprakelijk, maar het UWV wijst de claim van de hand. De werkgever legt om die reden de zaak voor aan de rechtbank Amsterdam.  

Oordeel rechtbank

Partijen zijn het er over eens dat aan het door het UWV gegeven deskundigenoordeel kwalitatieve gebreken kleven, omdat er geen zorgvuldig onderzoek had plaatsgevonden en de arbeidsdeskundige buiten zijn expertise is getreden.

De rechtbank geeft de werkgever dan ook gelijk. Sterker nog, naar het oordeel van de rechtbank is een en ander dusdanig ernstig onzorgvuldig dat dit als onrechtmatig handelen van het UWV ten opzichte van de werkgever moet worden aangemerkt.

Het UWV is gehouden tot het betalen van de schade, nu naar het oordeel van de rechtbank door het toedoen van het UWV de werkgever schade heeft geleden. De schade bestaat uit het langer doorbetalen van het salaris bij ziekte en een hoger bedrag aan transitievergoeding. Doordat naar het oordeel van de rechtbank de werkgever eerder tot een succesvolle ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer had kunnen komen en daarmee haar schade had kunnen beperken, wordt slechts 40% van de door de werkgever gevorderde schade toegewezen.

Visie EntzingerScheltinga

De waarde van een deskundigenoordeel en belangen die daarmee gemoeid gaan blijven vandaag de dag groot. Om die reden is de uitspraak ook relevant voor werkgevers.

De uitspraak van de rechtbank is juist. Het UWV dient immers wet- en regelgeving in acht te nemen, en in dat kader zorgvuldig te handelen. Het UWV is hierin tekort geschoten en om die reden is het redelijk dat het UWV de door de werkgever schade dient te vergoeden. EntzingerScheltinga kan de redenering van de rechtbank dat slechts een gedeelte van de schade moet worden vergoed wel volgen aangezien de werkgever mogelijk zonder deskundigenoordeel ook tot een beëindiging had kunnen komen (en daarmee haar schade zou hebben beperkt), gezien de ernst van de schendingen van de verplichtingen door de werknemer. EntzingerScheltinga vraagt zich echter af of 40% van de gevorderde schade niet te weinig is in dit geval.

Deze uitspraak laat maar eens zien dat de juistheid van een deskundigenoordeel niet te snel moet worden aangenomen. Een deskundigenoordeel moet altijd worden getoetst op juridische aspecten.

Vragen?

Twijfelt u aan de juistheid van een door het UWV afgegeven deskundigenoordeel? Of wilt u advies hoe u dient om te gaan met een werknemer die zijn re-integratie onnodig belemmert? Neem contact op  met EntzingerScheltinga, zij beantwoordt graag uw vragen.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd