Werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van long covid

In een eerder blog van Simone Scheltinga kwam de werkgeversaansprakelijkheid voor een besmetting op de werkvloer al aan de orde, waarbij duidelijk werd dat de zorgplicht van een werkgever niet onbegrensd is. Op 16 december 2022 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat een werkgever van een zorginstelling tekortgeschoten is in haar zorgplicht, waardoor de zorginstelling aansprakelijk is voor de gevolgen van long-covid van een medewerker. Lees hierover meer in deze blog.

Werkgeversaansprakelijkheid

Besmetting op de werkvloer?

Een werknemer die een werkgever aansprakelijk wil stellen voor de gevolgen van een coronabesmetting dient allereerst aannemelijk te maken dat de besmetting op de werkvloer is opgelopen. Met een zeer besmettelijk virus is dit niet eenvoudig. Toch slaagde de werknemer, werkzaam als coördinerend verpleegkundige, van een zorginstelling erin om de rechter hiervan te overtuigen.

Het gaat erom dat er geen 100% zekerheid hoeft te zijn dat de werknemer de besmetting op het werk heeft opgelopen. De werknemer kon de Amsterdamse rechter ervan overtuigen dat de kans dat zij buiten haar werkkring besmet was geraakt verwaarloosbaar klein was. Dit omdat Nederland ten tijde van de besmetting zich in de derde week van haar eerste (intelligente) lockdown zat (april 2022). Op basis hiervan concludeerde de rechter dat de samenleving hierdoor grotendeels op slot zat, waardoor de kans om in het openbare leven in aanraking te komen met iemand die besmet is,  in beginsel beperkt moest worden geacht. Daarnaast stond het niet ter discussie dat de werknemer zorg had verleend aan bewoners van de zorginstelling, die op dat moment covid-19-gerelateerde klachten hadden en waarvan later bleek dat deze bewoners positief waren getest op corona. Dit was bovendien binnen de geldende incubatietijd. Daarbij gold ook dat de werknemer de zorg verleende zonder het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Voldaan aan de zorgplicht?

Vervolgens is de vraag of de werkgever voldoende heeft gedaan aan haar zorgplicht. Weliswaar heeft de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld, maar de instructie daarbij was niet afdoende. Pas wanneer een arts een bewoner verdacht op een coronabesmetting dienden extra persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gebruikt. Hoewel de werkgever stelde dat de werknemer op basis van haar eigen zorgervaring had moeten bepalen of het gebruik van extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig was, heeft de werkgever miskend dat zij nog altijd de taak en verantwoordelijkheid had om duidelijke en specifiek instructies te geven. In de werkinstructie staat duidelijk dat het naar het oordeel van de arts wordt ingeschat, de beschermingsmiddelen waren bovendien  schaars en uit niets blijkt dat de werknemer wel de ruimte had om een eigen inschatting te maken. Daarnaast was al voor de besmetting diverse keren door meerdere collega’s verzocht om ook in gemeenschappelijk ruimte extra persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Volgens de rechtbank had de werkgever, gelet op de verdenkingen van besmettingen bij meerdere bewoners en het niet kunnen houden van 1.5e meter afstand, meer maatregelen moeten nemen. Oftewel: naar het oordeel van de rechtbank was de werkgever tekortgeschoten in haar zorgplicht en wordt de aansprakelijkheid van de werkgever voor de gevolgen van covid aangenomen.

Visie EntzingerScheltinga

Zoals al eerder geschreven, zal aansprakelijkheid vanwege een coronabesmetting vermoedelijk eerder worden aangenomen bij verpleeg- en zorginstellingen. Mogelijk wordt de zorginstelling in deze uitspraak aansprakelijk gehouden vanwege het onvoldoende betwisten van gestelde feiten. Toch denken wij dat gelet op de feiten in deze kwestie ook bij betwisting uiteindelijk wel vast komt te staan dat de besmetting op de werkvloer is opgelopen. Wij zijn er nog niet van overtuigd dat het vaststaat de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan haar zorgplicht. Het handelen van de werkgever moet immers wel worden geplaatst in de tijdsgeest van maart/april 2020. Op dat moment was er minder bekend over het covid-19-virus, de gevolgen en de verspreiding daarvan.

Vragen?

Wordt u door uw werknemer aansprakelijk gesteld in verband met een coronabesmetting, arbeidsconflict of een ongeval op de werkvloer? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan met ons contact op.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd