Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2023

Wat is er gewijzigd in het arbeidsrecht per 1 januari? En wat zijn de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen die je kan verwachten in 2023?

Het minimumloon en uitkeringsbedragen verhoogd

Het wettelijk minimum maandloon gestegen met 10,15% (per maand is dat nu € 1.934,40 bruto bij werknemers van 21 jaren en ouder). WAO/WIA, WW en ZW-uitkeringen worden met hetzelfde percentage verhoogd.

Ook het maximumdagloon – het maximale bedrag waarop het UWV een uitkering baseert – is substantieel verhoogd, naar € 256,54 bruto.

Onbelaste thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding iets hoger

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor thuiswerken is met 15 cent omhoog gegaan, naar € 2,15 per dag. Het maximum te betalen bedrag aan onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd van € 0,19 per tot € 0,21 per kilometer.

Transitievergoeding is verhoogd naar € 89.000 bruto

De maximale transitievergoeding is verhoogd van € 86.000 naar € 89.000 bruto. Dit is anders wanneer het jaarsalaris van de werknemer hoger is, dan is de maximale transitievergoeding dat jaarsalaris.

Verhoging vrije ruimte Werkkostenregeling (WKR)

De WKR, de mogelijkheid om als werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers te verstrekken, is verruimd naar 3% over de eerste € 400.000,– van de loonsom. Boven dat bedrag blijft het 1,18%.

Verhoging maximale salaris Wet Normering Topinkomens (WNT)

De normen voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector zijn verhoogd. De algemene norm is nu € 223.000 bruto per jaar. De maximale overeen te komen ontslagvergoeding met topfunctionarissen blijft € 75.000 bruto.

En wat kan je dit jaar verder verwachten?

  • Per 1 juli zijn werkgevers bij ziekte van werknemers die recht hebben op AOW nog slechts verplicht om het loon door te betalen gedurende zes weken (in plaats van dertien weken).
  • De wet ‘werken waar je wil’ wordt behandeld door de Tweede Kamer. Het doel van de wet is werknemers meer vrijheid te geven om op een andere plek (in de EU) te werken.
  • Mogelijke introductie van de nieuwe pensioenwet per 1 juli a.s. De wet moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer.
  • Behandeling van een wetsvoorstel dat een gesprek over bereikbaarheid buiten kantoortijden tussen werkgever en werknemer verplicht stelt.
  • Behandeling van het wetsvoorstel waarbij het doel is om het (medisch) advies van de bedrijfsarts leidend te maken in het kader van de toets op de mogelijke re-integratie-inspanningen bij langdurig zieke werknemers door het UWV.

Vragen?

Heeft u vragen over de voorgaande wijzigingen of bent u benieuwd hoe u zich kunt voorbereiden op komende wijzigingen? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het arbeidsrecht? Neem dan met ons contact op.

Auteur: Niek Entzinger
Niek Entzinger

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd