Zo zit het met de zieke werknemer en vakantie

Met de zomervakantie in het vooruitzicht krijgen wij weer vragen binnen over hoe je als werkgever om moet gaan met vakantie van een zieke werknemer. Kan een zieke werknemer vakantie opnemen? En hoe zit het met een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantie? En wat geldt voor een werknemer die voor een al geplande vakantie ziek wordt, maar toch op vakantie gaat?

Kan een zieke werknemer ook vakantiedagen opnemen?

Ook een (volledig) zieke werknemer kan vakantiedagen opnemen als hij ziek is. Om misverstanden te voorkomen of de werknemer wel of niet vakantie heeft opgenomen, moet de werknemer instemmen met het afboeken van vakantiedagen.

Als werkgever mag je een vakantieaanvraag van een zieke werknemer weigeren als het herstel en/of de re-integratie van de werknemer hierdoor belemmerd wordt. De bedrijfsarts kan hierover een oordeel worden gevraagd.

Wat als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie?

Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, mogen deze dagen niet worden afgeboekt als vakantiedagen. De vakantiedagen moeten dan worden omgezet in ziektedagen.

Maar hoe stel je als werkgever vast dat een werknemer ziek is tijdens de vakantie, als de werknemer niet kan worden opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts? Als werkgever mag je van de werknemer vragen dat hij bij terugkomst een verklaring van een arts kan overleggen. Wij adviseren om dit op te nemen in het verzuimreglement. 

Wat als een werknemer ziek wordt voor een geplande vakantie?

Als een werknemer ziek wordt nadat hij al vakantie heeft aangevraagd, mag je als werkgever er niet zomaar van uitgaan dat de werknemer alsnog zijn vakantiedagen opneemt. Als werkgever moet je dan met de werknemer afstemmen of hij zijn vakantiedagen alsnog wil opnemen.

Let op! Een zieke werknemer heeft tijdens vakantie recht op 100% van zijn loon

Op het moment dat een zieke werknemer vakantiedagen opneemt, heeft hij over deze dagen recht op 100% van zijn loon. Dit kan voor een werknemer die tijdens zijn ziekte maar 70% van zijn loon doorbetaald krijgt een stimulans zijn om tijdens ziekte wel vakantiedagen op te nemen.

Een andere stimulans kan zijn dat anders het risico bestaat dat de vakantiedagen komen te vervallen. Wettelijke vakantiedagen vervallen namelijk 6 maanden na aanvang van het nieuwe jaar. Dat betekent dat vakantiedagen van vorig jaar, uiterlijk voor 1 juli 2022 moeten zijn opgenomen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Als werkgever dien je een werknemer wel regelmatig te wijzen op het risico dat vakantiedagen kunnen komen te vervallen.

Als de werknemer wegens zijn langdurige ziekte niet in staat is om vakantiedagen op te nemen, komen de vakantiedagen niet te vervallen.

Vragen?

Heeft u vragen over de vakantie van een zieke werknemer of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met het team van EntzingerScheltinga.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd