Het concurrentiebeding, het belemmeringsverbod en het studiekostenbeding bij detachering

De uitzend- en detacheringsbranche is goed op weg om de grootste werkgever van Nederland te worden. Speciaal voor deze branche lichten wij in deze blog 3 actuele onderwerpen uit: het concurrentiebeding, het belemmeringsverbod en het studiekostenbeding.

Wat is de waarde van een concurrentiebeding?

Gezien de krappe arbeidsmarkt, proberen detacheringsbedrijven met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden werknemers te bewegen om bij hen in dienst te treden. Om te voorkomen dat werknemers zomaar kunnen overstappen naar een ander detacheringsbedrijf, zien wij vaak dat detacheringsbedrijven een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. Op grond van het concurrentiebeding is het de werknemer dan niet toegestaan om in dienst te treden bij een ander detacheringsbedrijf.

Kan dit zomaar? Nee. Een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers aan je te binden en te voorkomen dat zij overstappen naar een ander detacheringsbureau. Een concurrentiebeding is enkel bedoeld om het bedrijfsdebiet (=de opgebouwde knowhow en goodwill) te beschermen, en daaronder vallen niet de werknemers. 

Om te voorkomen dat een werknemer voor dezelfde opdrachtgever via een ander detacheringsbedrijf gaat werken, zijn daarentegen wel mogelijkheden om daarover afspraken te maken in de arbeidsovereenkomst.

Lees ook ons eerdere blog over het concurrentiebeding.

Wat houdt het belemmeringsverbod in?

Als detacheringsbedrijf mag je een werknemer niet verbieden om rechtstreeks in dienst te treden bij de opdrachtgever, waar de werknemer werkzaamheden voor heeft verricht. Dit is het belemmeringsverbod. Het doel van het belemmeringsverbod is om de toegang tot vast werk te verbeteren.

Hoewel steeds meer detacheringsbedrijven bekend zijn met de reikwijdte van het belemmeringsverbod, proberen deze bedrijven alsnog om een rechtstreekse indiensttreding te voorkomen via de opdrachtgever. Het detacheringsbedrijf heeft dan de afspraak gemaakt met de opdrachtgever dat zij de werknemer niet rechtstreeks in dienst mag nemen op straffe van een hoge boete. Ook dit is in strijd met het belemmeringsverbod. Daarentegen mag een detacheringsbedrijf wel een vergoeding vragen voor de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de gedetacheerde werknemer als de opdrachtgever de werknemer rechtstreeks in dienst neemt. Dit moet wel zijn overeengekomen tussen het detacheringsbedrijf en opdrachtgever.

Kun je afspraken maken over studiekosten?

Om als werkgever aantrekkelijk te zijn, bieden veel detacheringsbedrijven werknemers tegenwoordig de mogelijkheid om op hun kosten een traineeship, opleidingen en/of cursussen te volgen. Wat je als detacheringsbedrijf natuurlijk niet wilt, is dat de werknemer vervolgens overstapt naar een andere werkgever waardoor je met de kosten blijft zitten.

Met een studiekostenbeding kun je afspraken maken over een terugbetalingsverplichting voor de werknemer van de kosten van scholing op het moment dat de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde periode na het afronden van de opleiding op initiatief van de werknemer wordt beëindigd.

Vanaf 1 augustus 2022 is het niet meer mogelijk een studiekostenbeding overeen te komen voor opleidingen die verplicht zijn voor het werk dat de gedetacheerde uitvoert. Voor een niet verplichte opleiding blijft het mogelijk om een studiekostenbeding overeen te komen met een gedetacheerde.

Voor een studiekostenbeding gelden wel een aantal strikte voorwaarden. Laat je hierover goed informeren, anders trek je als werkgever alsnog aan het kortste eind.

Vragen?

Bent u een werkgever die met regelmaat werknemers detacheert en/of uitzendt en loopt u hierbij aan tegen arbeidsrechtelijke vraagstukken? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van een concurrentie- en relatiebeding? Neem gerust hierover contact op met EntzingerScheltinga.

Auteur: Simone Scheltinga
Simone Scheltinga

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd